Questback Survey Questionnaire

vrouw_peuter2_klein.jpeg.jpg
Peuters (2-4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de kinderopvang

Vragenlijst voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Hoe kan je als medewerker in de kinderopvang kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) en hun ouders optimaal begeleiden?

Het is nog onduidelijk hoeveel kennis er in de reguliere kinderopvang aanwezig is over TOS en wat de behoeften van pedagogisch medewerkers en gastouders op dit gebied zijn. Doel van deze vragenlijst is dat te achterhalen. Zo kunnen we vanuit de expertise-organisaties* op het gebied van auditieve en communicatieve problemen (waaronder TOS) beter aansluiten op die wensen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en gastouders in de reguliere kinderopvang die werken met kinderen van 2 t/m 4 jaar oud. Het maakt voor het invullen van deze vragenlijst niet uit of je wel/niet bekend bent met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Doe je mee? Dan help je ons beter aan te sluiten bij jullie wensen op dit gebied. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Let op, er is geen terugknop in de vragenlijst. Als je op 'verder' klikt worden je antwoorden op de betreffende pagina opgeslagen en ga je naar de volgende pagina. Door deze vragenlijst in te vullen ga je ermee akkoord dat je antwoorden anoniem worden verwerkt voor het hierboven beschreven doel. 

*Welke expertise-organisaties?
Kentalis, NSDSK en Auris zijn de landelijke expertisecentra op het gebied van auditieve en communicatieve problemen. Zij ontwikkelen samen met andere instellingen en ervaringsdeskundigen expertise om het behandelaanbod voor kinderen met TOS te optimaliseren en te zorgen voor een toegankelijke samenleving. Dit wordt vormgegeven binnen het programma Deelkracht: https://deelkracht.nl. (in ontwikkeling) Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het project Samen met Sociaal Domein.