Progress: 6%

Výzkum naděje a duševní pohody

S čím jste byl/a spokojen/a v roce 2020 (s přihlédnutím k pandemii Covid-19)  a jaké jsou Vaše naděje a přání pro rok 2021? Zapomeňte na chvíli na starosti a obavy. Jaké jsou Vaše naděje, přání a očekávání pro příští rok? Zamyslete se prosím nad tím, co chcete, v co doufáte a jaké jsou Vaše možnosti.

Při odpovídání na následující otázky můžete plně vyjádřit svůj osobní názor. Věnujte tomu prosím 15 až 20 minut svého času a odpovídejte spontánně. 

Česká část tohoto mezinárodního výzkumu probíhá pod vedením doc. PhDr. Aleny Slezáčkové, PhD., z Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU v Brně. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a anonymní, výsledky budou sloužit pouze ke vědeckým účelům. 

Pokračováním a odpověďmi na níže uvedené otázky potvrzujete, že jste starší 18 let a souhlasíte s dobrovolnou účastí v průzkumu.  Děkujeme za spolupráci!


Když se ohlédnete zpátky, jak spokojený/á jste byl/a v roce 2020 …

  •