Progress: 6%

Vážená paní, vážený pane, děkujeme za Váš zájem zúčastnit se výzkumu zaměřeného na souvislosti duševního zdraví, životní spokojenosti, zvládání stresu a naděje.

Jak jste prožíval/a rok 2021 (s přihlédnutím k pandemii COVID-19) a jaká jsou Vaše očekávání  pro rok 2022? Zajímají nás Vaše zkušenosti a názory, a proto Vás zveme  k účasti v tomto anonymním výzkumu. Čas potřebný pro vyplnění dotazníku je 15 až 20 minut. 

Česká část tohoto mezinárodního výzkumu probíhá pod vedením doc. PhDr. Aleny Slezáčkové, PhD., z Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU v Brně. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a anonymní a nejsou s ní spojena žádná rizika. Výsledky budou sloužit pouze ke vědeckým účelům. 

Pokračováním a odpověďmi na níže uvedené otázky potvrzujete, že jste starší 18 let a souhlasíte s dobrovolnou účastí v průzkumu.  Děkujeme za Vaši spolupráci!


Když se ohlédnete zpátky, jak spokojený/á jste byl/a v roce 2021 …

  •