Progress: 4%

S čím jste byli spokojeni v roce 2017 a jaké jsou Vaše naděje a přání pro rok 2018? 

Zapomeňte na chvíli na starosti a obavy. Jaké jsou vaše naděje, přání a očekávání pro příští rok? Zamyslete se prosím nad tím, co chcete, v co doufáte a jaké jsou vaše možnosti.

Při odpovídání na následující otázky můžete plně vyjádřit svůj osobní názor. Věnujte tomu prosím 15 minut svého času a odpovídejte spontánně. 

Tento výzkum probíhá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Zodpovědnou osobou je doc. PhDr. Alena Slezáčková. Analýza získaných údajů bude zcela anonymní a výsledky budou sloužit pouze ke vědeckým účelům.


Když se ohlédnete zpátky, jak spokojený/á jste byl/a v roce 2017 …

  •